MySQL

Trenger du hjelp med MySQL, eller ønsker du å lære mer?

MySQL Docs har mye god informasjon, eller du kan kontakt meg.

MySQL er en av mange database typer. Den har åpen kildekode, og brukes som databaser flest til å lagre store mengder data i relasjon til hverandre. Dataene lagres i tabeller i databasen, hvor hver kolonne er satt opp for en spesifikk datatype ( tekst, tall, datoer ).
En database kan inneholde millionvis av rader, som raskt kan filtreres ut. Ved å kjøre spørringer mot databasen kan en hente ut data fra en eller flere tabeller, basert flere kriterier. Data hentet ut fra en database kan så presenteres f.eks på en nettside eller i en app.

 
Nesten alt rundt deg idag som håndterer data lagres i en form for database. Facebook, artikler på VG, transaksjonene dine i banken, og så videre.