PHP

Trenger du hjelp med PHP, eller ønsker du å lære mer?

Guru99 har mye god informasjon, eller du kan kontakt meg.

PHP er et «server-side» script språk, veldig godt egnet for bruk på nettsider og kan implementeres direkte i HTML koden. At PHP er «server-side» vil si at koden blir kjørt fra serveren. Man kan enkelt hente ut data fra en database på serveren (f.eks MySQL), og presentere dette på nettsiden. Dette gjør det mulig å lage dynamiske nettsider, hvor en kan søke etter innhold, eller generere innhold for nettsidene ut fra hva de besøkende klikker på.