AHTKDB – Prosjektstyring

AHTKDB – Prosjektstyring

04.01.2013

Microsoft Access

Aibel Testavdeling - Birks Digital Utvikling og Rådgivning

Disse ferdighetene brukt på dette prosjektet