Reynolds Kalkualtor

En iPhone applikasjon for enkelt utregning av hvilken volumstrøm som kreves av en pumpe for å oppnå turbulent strømning i rør/tubing.

Reynolds Kalkualtor

07.11.2014

Mobilapplikasjon

Kalkulatoren ble laget i hovedsak for bruk i oljeindustrien, med tanke på kravene i Statoil’s TR2323, som over en gitt dimensjon krevet en viss strømningshastighet. I tillegg til utregning av reynolds tall vil du med denne kalkulatoren enkelt finne mottrykk i systemet vet gitt mengde, basert på lengden på røret og viskositeten på fluiden. Resultatet kan enkelt sendes på mail, og brukes som vedlegg i en rapport eller et sertifikat.

Reynolds Kalkulator App

 

Jeg har også laget en nettversjon.

Disse ferdighetene brukt på dette prosjektet